Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Poszerz swoją wiedzę o automatycznej windykacji należności.

Jest wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez windykację. Choć określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika rozmaite działania dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile taka forma windykacji okaże się nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła identyczną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym terminie na ogół rośnie. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może przygotować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących klientów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wymienione powyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących należności, a po paru miesiącach skutkuje też istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]