Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Nie szukaj już więcej! Tu użyjesz generator not księgowych.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty mogą być chwilowe problemy z wypłacalnością czy jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]