Znaczenie i wykorzystanie faktury pro forma

Szukasz wskazówek dotyczących tego, co to znaczy faktura proforma? Dobrze trafiłeś!

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób realizujących zakupy online, mieli choć raz kontakt z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, wobec tego częstokroć można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Należy jednak zatrzymać ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który formą propozycji jakiejś oferty. Nie stanowi potwierdzenia wykonania usługi ani zakupu towaru, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest sfinalizowana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal być zmienione.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma posiada te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług lub towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie naliczonych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanego terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru.

Żeby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.