Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Zleć badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się dokładność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, koncentracji uwagi oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]