Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań składa się z testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują między innymi psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista sięga po aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Należy podkreślić, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je wyłącznie raz.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]