Kto musi wykonać badania psychologiczne kierowców?

Poznaj więcej szczegółów o badaniach kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju testom. Są one konieczne dla dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań ważny jest wiek osoby badanej, gdyż kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]