Zastanawiasz się czy wynająć detektywa? Dowiedz się więcej o jego pracy

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony będący na L-4 rzeczywiście nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których spraw może nam pomóc.

Detektyw – zawód tylko z licencją

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy mamy podejrzenie, że nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.