Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć również nagle z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie błędnie wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie znaczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice czy kuchnie pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej następstwem przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i ściany obiektu lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają szerokie doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoją pracę od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to baza do wskazania właściwych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach tworzą się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się wzwyż – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jednakże można to naprawić odtwarzając izolację poziomą murów, która zablokuje wznoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, oczywiście po należytym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a następnie naniesienie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Często niezbędne będzie też odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budynków, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, dylatacje oraz stropy żelbetowe.