Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Zamów kontenery na odpady

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]