Przetwory ekologiczne – zdrowa, naturalna żywność

Sprawdź, gdzie zamówić żywność ekologiczną.

Od prężnego rozkwitu branży żywieniowej, który zaczął się w XX w., artykuły spożywane przez nas na co dzień zaczęto nagminnie wypełniać rozmaitymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Jednakże wraz z poszerzającą się wiedzą nabywców odnośnie tego, co konsumują i jak może to oddziaływać na ich samopoczucie, ostatnio coraz częściej poszukują oni produktów wyprodukowanych z żywności nieprzetworzonej.

Atuty przetworów ekologicznych

By dany produkt trafiający na półki sklepowe w Polsce mógł mienić się „eko”, musi spełnić wiele wymogów. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wyprodukowane muszą uzyskać określone certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego instytucje. Podstawową jednak cechą spożywczych wyrobów eko jest to, iż zastosowane do ich przygotowania warzywa i owoce hodowano z zachowaniem wszystkich zasad rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie stosowali syntetycznych nawozów ani środków ochrony roślin, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać nie tylko na zdrowie ludzi, ale które też są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy powodują zasolenie gleby lub zatruwają wody gruntowe, a natryski pół silnymi pestycydami nieraz skutkują obumieraniem pożytecznych owadów. Natomiast na skutek ekologicznej uprawy owoce i warzywa cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niezdrowych substancji przedostanie się do organizmu ich konsumentów.

Jak winna być oznaczona żywność eko?

Przetwory ekologiczne są poddawane nieustannej kontroli w każdej fazie produkcji, w tym także w czasie przechowywania i przewozu. Co kluczowe, jeśli przetwór spełnia wymogi, jego producent nie licząc rutynowych informacji m.in. o terminie zdatności do spożycia, możliwych alergenach, warunkach przechowywania czy masie netto, miejscu produkcji składników, musi także koniecznie podać numer ID jednostki certyfikującej niniejszy artykuł i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest kształt liścia ułożony z białych gwiazdek. Szukając żywności ekologicznej wypada zatem czytać wnikliwie etykiety wyrobów, a nabywając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o otrzymanych certyfikatach.

Nasze dane adresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]